Konserwacja wyrobów ze stali nierdzewnej

Wyroby ze stali nierdzewnej są trwałe, posiadają atrakcyjny wygląd, charakteryzują się długą żywotnością eksploatacyjną oraz niskimi kosztami konserwacji. Z czasem jednak materiały te pokrywają się brudem, mogą zostać zanieczyszczone olejem, tłuszczem, farbą itp. Stal nierdzewna może zostać odbarwiona przez rdzę jeśli: ­

• wystawiona jest na działanie bardziej agresywnego otoczenia np.: bardzo zanieczyszczone powietrze wielkomiejskie, roztwory soli albo pozostałości czynników czyszczących zawierających chlor
• Powierzchnia została zanieczyszczona cząstkami żelaza pozostałymi na skutek kontaktu z przedmiotami ze stali węglowej–zwykłej
• do montażu przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnej użyto elementów ze stali węglowej–zwykłej.

Do utrzymania atrakcyjnego wyglądu (połysku) powierzchni ze stali nierdzewnej zaleca się ich regularne mycie. Najlepiej jest używać ciepłej wody z mydłem lub łagodnym detergentem. Płukać czystą zimną wodą a potem wytrzeć do sucha.
Mycie powoduje również usunięcie brudu i osadów, które pozostawione zbyt długo na powierzchni stali nierdzewnej, mogą spowodować atak korozjii odbarwienie. W środowisku bardziej zanieczyszczonym takie mycie powinno być wykonywane częściej. Częstość podejmowania tych zabiegów należy ustalić doświadczalnie.

USUWANIE WAŻNIEJSZYCH ZABRUDZEŃ:

Odciski palców:
Myć spirytusem, rozcieńczalnikiem, trójchloroety­lenem lub acetonem. Płukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. Usuwanie poważniejszych zabrudzeń.

Oleje, tłuszcze, smary:
Myć rozpuszczalnikami organicznymi j.w., następnie ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. Płukać czystą zimną wodą ,wytrzeć do sucha.

Bardziej odporne plamy i odbarwienia:
Myć łagodnym detergentem szorującym, trzeć w kierunku widocznej struktury powierzchni. Płukać czystą zimną wodą, wytrzeć do sucha. Albo myć 10% roztworem kwasu (orto) fosforowego. Płukać roztworem amoniaku, a następnie czystą zimną wodą, wytrzeć do sucha.

NALOTY TEMPERATUROWE, POWAŻNIEJSZE ZABRUDZENIA:

Myć jak wyżej łagodnym detergentem szorującym albo trzeć szorstkim zmywakiem (typu Scotchbrite) w kierunku widocznej struktury powierzchni. Płukać czystą zimną wodą, wytrzeć do sucha.

Ślady rdzy:
Zwilżyć powierzchnię roztworem kwasu szczawiowego i pozostawić na 15–20 min. Umyć łagodnym detergentem. Płukać czystą zimną wodą, wytrzeć do sucha.

Farby:
Zmyć rozpuszczalnikiem do farb, posługując się miękkim nylonowym pędzlem. Płukać czystą zimną wodą, wytrzeć do sucha.

ZASADY BHP:

Używać kwasu fosforowego i szczawiowego tylko wtedy, jeśli inne metody okazały się nieskuteczne. Nosić gumowe rękawice i okulary ochronne oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących tego rodzaju prac. Zapewnić dobre przewietrzenie przy stosowaniu rozpuszczalników zwrócić uwagę na zagrożenie pożarowe.