Kontakt

Edyta Góźdź
Manager ds. Sprzedaży i Marketingu

ul.Al. Jerozolimskie 214
02-486 Warszawa

tel. kom. 660 715 220
e-mail: edyta.gozdz@eurekainz.eu
www.eurekainz.eu
www.dla-weterynrza.pl